Αίτηση προς έκδοση Αριθμού Μητρώου Ερασιτέχνη Εκτροφέα

Όσοι Ερασιτέχνες Εκτροφείς επιθυμούν να λάβουν από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Εκτροφέων Ελλάδας τον αριθμό μητρώου τους ώστε να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (http://pet.gov.gr), παρακαλούνται να αιτηθούν σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση seese2017@gmail.com

Απαιτείται να είστε Τακτικά μέλη και Οικονομικά τακτοποιημένα

Το έντυπο της έγγραφης αίτησης μπορείτε να το βρείτε εδώ βεβαιωσηΑΜ

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης διαδικτυακά Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης – Gov.gr (www.gov.gr)