Εγγραφή Μέλους

Όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους στο Σύλλογο Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας μπορούν να αποστείλουν την σχετική αίτηση στο email: seese2017@gmail.com

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Όσοι πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις (όπως αναγράφονται στην αίτηση) παρακαλούμε όπως αποστείλουν αυτή την αίτηση ώστε να εγκριθούν σαν τακτικά μέλη στην επόμενη Γενική Συνέλευση: ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ: Όσοι δεν πληρούν ακόμα τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αρωγά μέλη αποστέλλοντας την ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και αφού κάνετε κατάθεση του αντιτίμου της εγγραφής (10€) και της ετήσιας συνδρομής (15€) στον επίσημο λογαριασμό του ΣΕΕΣΕ, ο οποίος είναι :

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR4601101940000019400893624

Αρ. Λογ. 19400893624

Στοιχεία Επικοινωνίας Συλλόγου

Mail: seese2017@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 694 443 9257