Ηθικός κώδικας εκτροφής

Όλα τα μέλη του ΣΕΕΣΕ δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τον Ηθικό κώδικα εκτροφής

Ο Εκτροφέας δεσμεύεται:
1) Να στεγάζει ασφαλώς, να ταΐζει, να παρέχει νερό και να ασκεί όλα τα σκυλιά υπό την φροντίδα του και να εξασφαλίζει την κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα εάν και όταν απαιτείται

2) Να τηρεί όλες τις πτυχές του νόμου για την καλή διαβίωση των ζώων του

3) Να μην επιτρέπει σε κανένα από τα σκυλιά του να περιπλανωνται ελεύθερα ή να προκαλούν ενόχληση στους γείτονες ή σε όσους εκτελούν δημόσια καθήκοντα

4) Να διασφαλίζει πως τα σκυλιά του φορούν κολάρο και κρατούνται με οδηγό ή κάτω από αποτελεσματικό έλεγχο όταν είναι εκτός σπιτιού

5) Να τηρεί την ηλεκτρονική σήμανση (mc) και να κρατάει αρχεία για τα σκυλιά του

6) Να καθαρίζει τον χώρο που στεγάζονται οι σκύλοι του και να απολυμαίνει όταν είναι απαραίτητο. Να φροντίζει για την περισυλλογή των περιττωματων τους στους δημόσιους χώρους ή εκεί που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις

7) Να μη διαθέτει /μεταβιβάζει κανένα σκυλί σε χονδρεμπορους σκύλων, σε εμπόρους λιανικής πώλησης κατοικίδιων ζώων, σε πετσοπς άμεσα ή έμμεσα, δεν θα επιτρέπει να δοθούν σκύλοι ως βραβείο ή δωρεά σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως

8) Να μη διαθέτει /μεταβιβάζει γενεαλογικό χάρτη (pedigree) ως αυτούσιο στοιχείο ( χωρίς να συνοδεύει τον αναφερόμενο σκύλο)

9) Να μη παραποιεί εις γνώση του τα χαρακτηριστικά των φυλών

10) Δεν θα διαφημίζει ψευδώς σκύλους ούτε θα παραπλανει τον κόσμο σχετικά με την υγεία ή την ποιότητα ενός σκύλου

11) Θα υιοθετεί κατά την εκτροφή τις αρχές, απαιτήσεις και συστάσεις όπως αναφέρονται στον ΚΟΕ, στην FCI, στον όμιλο της μητρικής χώρας της φυλής και του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα

12) Θα παρέχει γραπτές λεπτομέρειες για τις διατροφικές ανάγκες και ιδιαίτεροτητες των φυλών καθώς και οδηγίες σχετικά με την υπεύθυνη ιδιοκτησία, κατά την τοποθέτηση σκύλων στα νέα τους σπίτια

13) Δεν θα αναπαράγει σκόπιμα και δεν θα προωθεί με οποιοδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή μη αναγνωρισμενων/αποδεκτών προτύπων των φυλών

14) Δεν θα αναπαράγει από σκύλο ή θηλυκια που θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για τον ίδιο τον σκύλο ή την φυλή

15) Δεν θα δημιουργεί ζήτηση, ούτε προσφορά για κουτάβια που έχουν υποστεί κοπή της ουράς ή των αυτιών τους

16) Δεν θα εισάγει σκύλους για εμπορικούς σκοπούς

17) Δεν θα έχει σε καμία περίπτωση συνεργασία με puppy mills (μη αναγνωρισμένους εκτροφείς) εντός ή εκτός Ελλάδας

18) Δεν θα έχει σε καμία περίπτωση εμπλοκή οποιουδήποτε είδους με απεχθη συμβάντα όπως οι κυνομαχιες

 

Η παραβίαση των παρόντων διατάξεων (κώδικα ηθικής), μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή από την ιδιότητα μέλους του συλλόγου ή και πειθαρχική δίωξη από τον σύλλογο ή και αναφορά στις αρμόδιες αρχές για νομική δράση, ανάλογα με την περίπτωση