Οmbre Bulls Kastoria

Αριθμός Έγκρισης FCI : GR 096/23

Ιστοσελίδα : https://www.facebook.com/mike.ombre.lazarou

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : mikeombre@gmail.com