Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος σύμφωνα με το Άρθρο 19 του καταστατικού του, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 και ώρα 19.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα που αποτελούν και τα μόνα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός

2. Αρχαιρεσίες

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία αυτή θα επαναληφθεί στις 27/07/2024

– Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως έως την 13η Ιουλίου 2024 στο email του ΣΕΕΣΕ.

– Υποψηφιότητες για την εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως έως την 13η Ιουλίου 2024 στο email του ΣΕΕΣΕ.

– Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο. Λεπτομέρειες θα αποσταλούν στα email των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ AΡ. ΛΟΓ: 19400893624 ΙΒΑΝ: GR4601101940000019400893624)