Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος σύμφωνα με το Άρθρο 8 του καταστατικού του, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα που αποτελούν και τα μόνα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
1. Ανάδειξη Αρωγών Μελών σε Τακτικά
2. Διοικητικός Απολογισμός
3. Οικονομικός Απολογισμός
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία αυτή θα επαναληφθεί στις 30/03/2024
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ.
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.