Διοίκηση

Πρόεδρος: Ρουσίδης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Παπανδρέου Θεοδόσιος

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος

Ταμίας-Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Βάλβη Αργυρώ

Μέλος: Μούτσος Ιωάννης