Υπομητρώο Ερασιτεχνών Εκτροφέων

Προς ενημέρωση των μελών μας

Η λειτουργία του Υπομητρώου Ερασιτεχνών Εκτροφέων δεν είναι επίσημη καθώς εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις αλλά και διαδικασίες που προβλέπονται. Τα μέλη του ΣΕΕΣΕ ήδη διαθέτουν αριθμό μητρώου ο οποίος θα αναγράφεται στη βεβαίωση που θα λάβουν μόλις απαιτηθεί. Οι διαδικασίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά.